Resevillkor

1.    RESEVILLKOR

Utöver SRF:s (Svenska Resebyråföreningen) villkor för paketresor gäller följande kompletterande villkor vid bokning av resa med Tennisresor.net.

1.1  Avbeställningsskydd/Reseförsäkring
Ingen reseförsäkring ingår i våra resor. Resenären är därför skyldig att se till hen innehar ett fullgott försäkringsskydd. Vid önskemål om en speciell reseförsäkring rekommenderar Tennisresor.net att kontakta 
Europeiska ERV: s reseförsäkringar. För mer information klicka här...

1.2  Avbokningsregler för paketresa
Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan skall resenären erlägga 20% av resans avgift. 
Vid avbeställning senare än 90 dagar men tidigare än 31 dagar före avresan skall resenären erlägga 30% av resans avgift. 

Vid avbeställning senare än 31 dagar, men tidigare än 7 dagar före avresan skall resenären erlägga 45% av resans avgift.

Vid avbeställningen senare än 7 dagar före avresan skall resenären erlägga 70% av resans avgift.

1.3  Vid outnyttjad reservation
Ingen återbetalning sker för arrangemang som ej utnyttjats. Detta gäller t.ex. om man avbryter hotellvistelsen och flyttar från hotellet tidigare än planerat eller inte utnyttjar förbokade arrangemang.

1.4  Minimiantal deltagare
Vi reserverar oss för ett minsta antal resedeltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnår ett minsta antal. Om Tennisresor.net måste ställa in en resa ska resenären ha skriftligt slutbesked senast 30 dagar före planerad avresa.

1.5  Reklamation
Är resenären inte nöjd med sin inkvartering eller någonting annat som överenskommits i enlighet med reseavtalet och situationen inte kan redas upp direkt mellan Tennisresor.net och resenären då denna är på plats, måste resenären snarast efter hemkomst (Max 30 dagar) ställa ev. krav till Tennisresor.net.

Det är viktigt att på plats ta namn på personer som resenären har att göra med och behålla kvitton för eventuella merkostnader. Vi ansvarar inte för brister som kan bero på försummelse från resenärens sida, tredje person eller omständigheter som vi inte kunnat förutse, undgå eller avvärja vid force majeure.

1.6  Resenärens ansvar
Resenären ansvarar för att ta del av gällande resevillkor före köpet och förbinder sig att:

- kontrollera att bekräftelsen motsvarar beställningen.

- Kontrollera att  namnuppgifter i bokningen och tidtabell på flygbiljetten överensstämmer med de i passet (ordning och stavning). Om de inte är korrekta kan det medföra avvisning vid incheckning på flygplatsen.

Kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls, eventuella fel måste omgående rapporteras för vidare åtgärd.

- Kontakta flygbolagen under resans gång för kontroll av avgångstider. Flygbolagen ändrar ibland tiderna med kort varsel och det ligger på resenärens ansvar att ta reda på ev. tidigare eller senare flygavgångar på plats.

- Infinna sig i god tid för incheckning och säkerhetskontroll på flygplatsen samt infinna sig i god tid på förbokade hotell och kryssningar.

- Inhämta information om pass, visum och vaccinationer samt att bekosta dessa själv.

- Inhämta och iaktta regler och säkerhetsbestämmelser som flygbolagen kan ha för särskilda destinationer.

- kontrollera passets giltighetstid. Vi rekommenderar alltid att passet gäller 6 månader efter hemkomst, vilket är många länders krav.

- Se över er reseförsäkring.
Resenären står själv för eventuella kostnader som kan uppkomma om ovanstående inte följs.

1.7  Ändring av avtal
Om vi pga. oförutsedda omständigheter skulle bli tvungna att göra väsentliga ändringar av den beställda resan, resmål eller transportsätt meddelar vi resenären omgående. Resenären beslutar om resan ska genomföras eller om man önskar frångå avtalet.

Förbehåll: vid ändring av priser/regler från flygbolag/arrangörer förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande ändring gentemot resenären.

Prisändringar före avresan kan inträffa pga. ändrade skatter, avgifter & valutakurser.

Ändring av bokning

Vid ändringar eller ombokning då bokningsbekräftelse skickats, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören belastas, dock lägst 200 kr per ändring om inget annat meddelas vid bokningstillfället.

För ändringar inom 30 dagar före avresa kan speciella ombokningsregler gälla. Ändringar som innebär ny avreseort, avresedag eller resmål är att betrakta som avbeställning och nybokning.

 
1.8  Önskemål under resan
Observera att Tennisresor.net inte kan garantera önskemål från resenären som t.ex. placering av rum på hotellet, tidig incheckning på hotellet eller liknande.

Ett önskemål är just ett önskemål och inget som kan bekräftas innan avresa men som vi gör vårt bästa för att uppfylla dessa önskemål.

1.9  Ersättning vid bortfall av tennisträning p.g.a. dåligt väder

Om tennisklubben beslutar att tennisbanorna ej är spelbara och tennisträningen måste avbokas p.g.a. regn/dåligt väder kommer vi på Tennisreor.net i första hand att försöka boka nya tennisbanor motsvarande samma antal och upplägg som ingick i grunderbjudandet. 

- Om ombokning av tennisbanor sker på annan anläggning än utvisat bekostar resenären själv resekostnader till och från den nya tennisanläggningen. Kostnaden för ombokningen motsvarande grunderbjudandet står Tennisresor.net för.

Extra kostnader utöver grunderbjudandet bekostas av resenären själv.

- Om Tennisresor.net inte lyckas omboka samma antal banor som ingick i grundpriset återbetalar Tennisresor.net 50% av den faktiska kostnad för bokning av tennisbanor samt tennistränare, som resenären går miste om.

Detta gäller enbart för de deltagare som betalat i förskott för tennisträningen och gäller inte för en anmälningsavgift.

 
1.10  Övriga resevillkor
I övrigt gäller SRF:s villkor för paketresor. Tennisresor.net har resegaranti ställd till Kammarkollegiet. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Observera att Tennisresor.net inte ansvarar för informationen i hotellbroschyrer, på hotellens hemsidor eller liknande information som vidarebefordrats till resenären.

Tennisresor.net fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenären under resan, även på grund av katastrof, strejk eller annan händelse av Force Majeure karaktär (t.ex.vädret) eller på grund av försummelse av resenären.

Tennisresor.net dokumenterar sina resor med hjälp av fotografier och filmer. Dessa kan komma att användas på Tennisresor.net`s hemsida, sociala medier, annonser, aritklar eller andra kommersiella sammanhang.

Genom att godkänna Tennisresor.net´s resevillkor så godkänner resenären denna användning. Om resenären inte vill medverka på bild/film måste hen uttryckligen meddela detta under resan.


Vi har arrangerat tennisresor sedan 2006 och har under åren lärt oss förstå vad som är viktigt för att en tennsiresa ska bli lyckad. Eftersom svenska utomhussäsongen är alldeles för kort ger vi dig nu möjligheten att förlänga den på bästa möjliga sätt.

Välkomna till Mallorca!
Andrés Ruiz Jansson & Jens Bryntesson